Màn hình xám

Nhấp vào khối màu lớn bên dưới để vào toàn màn hình⬇️ ⬇️

Hình nền nền màu xám

Hiển thị tin nhắn

Chữ -    Lý lịch -

hello world!

Màn hình xám

Màu xám là màu nằm giữa đen và trắng nên nói màu xám không có màu là đúng... màu xám không có màu! Tuy nhiên, chính xác hơn khi nói rằng màu xám không có sắc độ, thường được gọi là không có sắc độ. Trên thực tế, màu xám là một màu không màu. Thang độ xám là giá trị độ sáng của từng pixel trong ảnh, tức là mức độ trắng đen của từng pixel trong ảnh.

Các mức thang độ xám trên màn hình

Trên màn hình, mức xám càng cao thì màu sắc hiển thị càng phong phú, hình ảnh càng chi tiết và càng dễ thể hiện các chi tiết phong phú.