Màn hình xanh

Nhấp vào khối màu lớn bên dưới để vào toàn màn hình⬇️ ⬇️

Hình nền nền xanh

Hiển thị tin nhắn

Chữ -    Lý lịch -

hello world!

Màn hình xanh

Màu xanh lá cây có những cách sử dụng khác nhau trong các cài đặt khác nhau. Ví dụ, màu xanh lá cây là màu phổ biến nhất trong tự nhiên và có các ý nghĩa như tươi mát, hy vọng, yên tĩnh, hòa bình, bảo vệ môi trường, tuổi trẻ và thư giãn.1 Và màn hình xanh lá cây được sử dụng để chỉnh sửa và tổng hợp video, sản xuất chương trình truyền hình, v.v.

Biển quảng cáo màn hình xanh

Sử dụng màu sắc tươi sáng có thể nâng cao nhận thức về thương hiệu. Màu xanh lá cây có thể gợi lên tâm trạng tươi mới và bạn có thể sử dụng các công cụ của chúng tôi để biến màn hình máy tính của mình thành bảng quảng cáo.

Tạo phim sử dụng màn hình xanh

Thay vì màn hình xanh, chúng ta có thể sử dụng màn hình xanh, có thể giúp chỉnh sửa video. Mặc dù màn hình nhỏ hơn và có thể không hiệu quả bằng nhưng đây là một cách sử dụng màn hình xanh.