Blåskärm

Klicka på det stora färgblocket nedan för att komma till helskärm⬇️ ⬇️

Blå bakgrund Bakgrund

Visa meddelande

Text -    Bakgrund -

hello world!

Blåskärm

Blått har olika betydelser i olika kulturer. I kinesisk kultur representerar blått friskhet, lugn, melankoli, öppenhet, lugn, etc. I indisk kultur förknippas blått med havet, vilket i sin tur förknippas med rikedom, visdom etc. I den tibetanska kulturen förknippas blått med det himmelska riket, vilket naturligt är förknippat med önskan om ett bättre liv efter detta.

Dator blå skärm

Blå skärm hänvisar till en skyddsåtgärd som vidtas av operativsystemet för att skydda datorns hårdvara när ett fel uppstår i datorsystemet. När ett datorsystemfel uppstår kommer operativsystemet automatiskt att sluta köra och visa en blå skärm med felmeddelanden, felkoder etc. Detta förhindrar skador på datorns hårdvara. Detta förhindrar att datorns hårdvara skadas

Använd den blå skärmen som ljus

Den blå färgen ger positiva känslor till människor, att använda en blå skärm istället för ljus kan ge oväntade resultat.